Fortfarande E10, eller?

Vad innebär de nya reglerna för reduktionsplikt som trädde i kraft 1 januari i år?

Fråga: Nu när reduktionsplikten på bensin ändrats, har vi då gått tillbaka till 5 procents inblandning av etanol istället för 10 procent?
/Niklas

Svar: Vi tog några av drivmedelsbolagen till hjälp i detta och de svarar ganska samstämmigt. Så här svarar exempelvis Lars-Ove Andersson på St1:

Etanolinblandningen för E10 Bensin (95 oktan) har inte ändrats.
Den ökning av etanolinblandning som gjordes 1/8 2021 var föranledd av höjningen av reduktionen av koldioxidutsläpp till 6 procent från bensin, vilket innan detta datum var 4,2 procent.
För att klara denna reduktion (6 procent) höjdes etanolhalten till max 10 procent för 95-oktanig bensin (varför denna bensin har beteckningen E10).
Inblandningen bestäms efter den faktiska reduktionskvot som den inblandade etanolen har (jämförd med fossil bensin) för att uppnå 6 procents reduktion.
Det innebär att etanolinblandningen kan variera, men får max vara 10 procent.
6 procents reduktion av koldioxid är därmed inte detsamma med hur stor procentsats av etanol som blandas in i 95-oktanig bensin (E10).

Lennart Olsson på CircleK gav också ett utförligt svar:

Kvaliteten förändras inte på något sätt. I reduktionsplikten finns det ett krav (gällde även innan den sänktes) att 6 procents reduktion ska nås genom fysisk inblandning av biodrivmedel i bensin. Detta klarar man av med att blanda i cirka 9,8 procent etanol med hög CO2-reduktion.
För att nå upp till 7,8 procents CO2-reduktion, som var det tidigare kravet, fanns det några alternativ. Blanda i mer biodrivmedel i diesel än vad som krävdes och sedan flytta överskottet till bensin eller att blanda in en andel biobensin i bensin. Biobensinen kommer då förinblandad i olika procenttal i vanlig bensin, utan att påverka egenskaperna på den färdiga produkten.

Sammanfattningsvis är det samma soppa i tankarna såväl före som efter 1 januari 2024.

Rulla till toppen