Bygga om Blomqvists svarv med remskivor

”Växellådan” på en Blomqvistsvarv. Från motorn längst ner till vänster går en rem rakt upp till den stora remskivan på mellanaxeln. Där har man två utväxlingsmöjligheter genom att flytta remmen i sidled på skivorna. Från mellanaxeln går så rem nummer två till chuckens axel. Här kan man då välja på ytterligare fyra utväxlingar genom att flytta remmen i sidled i skivornas fyra spår. Utöver detta finns även en så kallad bakväxel med kugghjul som man kan lägga i med en spak (pilen) varvid varvtalet reduceras ännu mer, som vid gängskärning och liknande.

Fråga: Hej! Har köpt en svarv, Blomqvist BS 600. Den har ingen växellåda utan motorn är direkt monterad! Kan man montera typ trespårs remskiva för att ändra varvet? Och hur räknar man ut varvtal på remskivor?

Tias

Svar: Nu har jag ingen bild på din svarv, men normalt har en BS 600 sex olika utväxlingar – två på den stora remskivan från motorn och sedan fyra olika spår till chuckens axel som även kan kombineras. Om din är ombyggd med direktdrivning till chuckens axel borde man ha byggt om den rejält om den från början sett ut som min svarv på bilderna här.

Att räkna ut utväxlingen på remskivor är enkelt men man måste utgå från motorns varvtal och därifrån växla så att man kan välja lämpligt varvtal beroende på arbetsstyckets material och diameter. Svarven borde även ha, eller haft, en så kallad bakväxel, där man kan få väldigt låga varvtal som exempelvis när man ska skära gängor. Då frikopplarna man remskivan på chuckaxeln genom att dra ut en tapp i sidan på skivan och kopplar i en extra kuggväxel (bakväxeln) som via kugghjul driver chuckaxeln. Vet inte om detta finns på din svarv.

Så här räknar man ut utväxlingen på remskivor: Har man en liten remskiva som ska driva en större (nerväxling) så kan man dela den lilla diametern med den stora.

Exempel 1: Den drivande skivan är den lilla och är 10 cm i diameter, stora skivan (drivna) är 20 cm i diameter. Det blir 10/20 = 0,5. Den stora skivan går alltså 0,5 varv när den lilla gått 1 varv. Har man då en motor med den lilla remskivan, och som snurrar med 1400 varv, så kommer den stora att gå med halva varvtalet – alltså 0,5 x 1400 = 700 varv. Man multiplicerar alltså denna faktor (0,5 i detta exempel) med varvtalet på den lilla (drivande) skivan.

Samma sak gäller för uppväxling.

Exempel 2: Den drivande skivan är nu den stora och är 20 cm i diameter, medan den lilla (drivna) skivan är 10 cm. Vi delar återigen den drivande skivans diameter med den drivna och det blir då 20/10 = 2. Vi har samma motor som varvar 1400 varv och på den sitter den stora remskivan som ska driva den lilla denna gång. Nu är faktorn ”2” och vi multiplicerar då motorvarvtalet med 2 vilket leder till att den lilla skivan kommer att snurra med 1400 x 2 = 2800 varv.

Man delar alltså den drivande skivans diameter med den lilla för att få fram den faktor som man sedan ska multiplicera motorvarvtalet med, och faktorn blir då antingen mindre än ”1” (nerväxling) eller mer än ”1” (uppväxling). Endast då man har exakt lika stora remskivor får man faktorn ”1” men då sker ingen ändring av varvtalet, utan då flyttar man enbart över kraften från en axel till ena annan.

Jim Lundberg

När man ska flytta remmen från mellanaxeln i skivornas fyra spår slackar man denna genom att dra i spaken vid pilen.
Rulla till toppen