Räcker det med att enbart byta bromsvätska i behållaren?

Enda sättet att vara säker på att det inte finns kvar smuts och vatten i bromsledningar och cylindrar är att släppa ut bromsvätskan nere vid hjulen och samtidigt fylla på ny vätska i behållaren. Lämpliga intervaller kan vara ett byte vartannat eller vart tredje år.

Fråga: Räcker det med att med jämna mellanrum byta bromsvätska endast i bromsoljebehållaren eller måste man byta helt?

Leif

Fråga: Bromsvätskan uppe i behållaren är bara en reservoar som säkerställer att det inte kan dras ner luft i bromsledningarna när man bromsar. Övrig bromsvätska efter huvudcylindern rör sig bara fram och tillbaka vid bromsning och kommer inte upp till behållaren, annat än i mycket små mängder. Det förekommer alltså ingen cirkulation och ska man vara säker på att få fräsch och vattenfri bromsvätska ända ut till hjulcylindrarna så måste systemet tömmas vid hjulen.

Man gör då som när man luftar bromsarna. Först fyller man upp behållaren ordentligt och sedan börjar man med hjulet som är längst från huvudcylindern/behållaren vilket oftast är höger bak. En person får pumpa på bromsen medan en andra person får öppna luftnipplarna på respektive hjul. När det kommer ren och klar vätska byter man till nästa hjul.

Det gäller bara att se till så att luftnipplarna är åtdragna när man släpper upp bromspedalen för omtag – annars kan det sugas in luft i systemet genom nippeln. Man måste också hålla koll på nivån i behållaren så den inte töms för då drar man in luft den vägen och det är ännu värre. Den luften måste i så fall passera hela bromssystemet för att man ska bli av med den. Tänk också på att man inte ska blanda konventionell bromsvätska med silikonvarianten, så kolla vad som var i bromssystemet innan bytet.

Jim Lundberg

Rulla till toppen