Läckande plugg på Husqvarna 120 cc

Pluggen under Rogers motor. Pluggen är ihålig och fungerar som styrning/lagring av växelaxeln som går snett ner i motorn.

Fråga: Hej. Det sitter en plugg med fiberpackning och som läcker under motorn på min 120cc mod 28 rödqvarna. Det gäller pluggen som sitter snett in i blocket, se bifogad bild. Min fråga är om jag kan skruva ur den utan att det släpper något inne i motorn.

Mvh Roger

Svar: Pluggen i botten är en styrhylsa åt växelaxeln (se bild nedan). Den borde gå att lossa utan att något händer så länge som växelarmen sitter kvar i andra änden av växelaxeln. För säkerhets skull bör du inte röra växelspaken så länge pluggen är borttagen.

Växelaxeln har en fjäder med en kolv som trycker mot axeln för att hålla kvar växellägena vilket kan leda till att axeln kanske åker lite åt sidan när man tar ur pluggen i botten. Man får se till att axeln hamnar mitt i pluggen när denne ska skruvas tillbaka.

Om det skulle bli svårt att pricka växelaxeln med sin plugg kan man ta ur den plugg på motorns ovansida som även den sitter snett in i blocket (lite bakom kopplingsarmen). I den sitter fjädern samt en liten kolv som då ska hålla kvar vald växel. Tar man ur dessa så förvinner sidotrycket på växelaxeln.

Jim Lundberg

Rogers plugg (pilen) styr upp växelaxeln som jag håller mellan fingrarna.
Rulla till toppen