Förgasarjustering vid byte av luftfilter och avgassystem

Fråga: Hej. Vilka steg är nödvändiga för att ställa in förgasaren rätt på en mc när man bytt till Podfilter och annan ljuddämpare med annat motstånd?

Bosse Jeppsson

Svar: Det är svårt att ge några handfasta råd när det gäller förgasarjustering när man ändrar på parametrar som luftfilter och avgassystem. Om vi börjar med luftfilterbytet så är det så att om man monterar ett filter med lägre genomströmningsmotstånd behöver man ofta kompensera den ökade luftmängden genom att tillföra mer bränsle och då är det i första hand huvudmunstycket och eventuellt trottelnålens position som gäller. Dessa arbetar från cirka halv gas och upp till full gas och det är vid dessa varvtal som ett ändrat genomströmningsmotstånd hos luftfiltret gör mest skillnad.

När det gäller avgassystem så kan det ske liknande saker. Särskilt på fyrtaktare där avgassystem och förgasare arbetar i symbios. Beroende på avgassystemets genomströmningsmotstånd och/eller resonanskurva så kan man mycket väl behöva bestycka om förgasaren, och då är det även här främst huvudmunstycke och trottelnål som är aktuellt.

Men det enklaste är att göra ett så kallat ”plug chop” vilket betyder att man kör hojen på olika gaspådrag under ett antal kilometer och efter varje testrunda kollar färgen på tändstiftet/tändstiften. Förgasaren har olika register som den arbetar på. Går man nerifrån så är det: tomgång (tomgångsskruv), lågfart (luftskruven & trottelns skärning), mellanfart (trottelnålen) samt högfart (huvudmunstycket. Alla register överlappar dock varandra.

Man kan börja med att hålla full gas (om möjligt – annars så mycket gas det går) under några kilometer. Sen stänger man av motorn i farten (den får aldrig gå ner på tomgång för då kommer stiftet att visa blandningen på tomgång). Ta ur stiftet och kolla färgen på isolatorfoten. Vid fullgas är det huvudmunstycket som arbetar och är stiftet vit/grått är munstycket för litet, är stiftet svart är munstycket för stort. Rätt storlek ger en brunaktig kulör på stiftet.

Sen gör man om det hela fast på halv gas, kör några kilometer och stänger av motorn i farten. Nu är det mest trottelnålen som styr bränslemängden. Vit/grått stift = nålen för lågt. Svart stift = nålen för högt. Brunt stift = nålen på rätt höjd.

Sista testet blir lågfart, alltså att puttra runt i kanske 50 km/t om man har ett lågfartsmunstycke i förgasaren. Här kan även trottelns skärning (hur mycket den är fasad på luftfiltersidan) påverka. Kör några kilometer och stäng av i farten. Samma sak gäller även här: vit/grått stift = för litet lågfartsmunstycke (för stor skärning), och svart stift = för stort munstycke (för liten skärning). Här kan man även testa lite med luftskruven. Denna arbetar dock ”bakvänt”. Eftersom den styr luftflödet så blir blandningen magrare när man öppnar luftskruven och fetare när man drar in den.

Jim Lundberg

Förgasaren har olika register som den arbetar på. Så här kan det se ut lågfart (typ 50 km/t) och då är det luftskruv och trottelns skärning (se bild längst ner) som styr bränsleblandningen.
Här är det mellanregistret som ligger runt halv gas och då är det i huvudsak trottelnålen som styr bränsleblandningen.
Så här kan det se ut vid full gas och då har huvudmunstycket tagit över kontrollen av bränsleblandningen från trottelnålen. Men det är bra att veta att alla register överlappar varandra till viss del. Det är inga knivskarpa gränser.
Trottlar har ett urtag, skärning, nertill (trottlarna på bilden står upp och ner) som sitter vänt mot luftfiltret. Vinkeln på denna skärning styr bränsleblandningen vid lågfart. Ju större vinkel på skärningen, desto magrare blir blandningen och omvänt. Om motorn går snålt och rycker vid lågfart, eller att det uppstår förgasarsmällar när man gasar på vid låg fart, så kan det vara aktuellt med en trottel som har en mindre skärning.
Rulla till toppen