Blanda olika blockhalvor på Sachsmotorer?

Fråga: Hej! Undrar om det finns någon tolerans på rullarna i en sachsmotor? Alla är nu kollade med lupp, skadade och rostiga är kastade! Måste dom vara exakt 4×6 eller kan dom vara lite slitna?

Nästa fråga, kan man blanda vevhus på sachsen? Något man måste tänka på eller är det bara att ta från samma sorts motor och shimsa in?

Tias

Svar: Rullarna i en Sachsmotor är i det närmaste outslitliga och när man byter dem brukar det nästan bara bero på att de är rostangripna. Men mät ändå upp dem med en mikrometer. Det är så här att om man blandar gamla och nya rullar så kommer de största rullarna att få ta merparten av lasten från axeln. Medan de mindre (slitna) rullarna mest fungerar som distanser mellan de nya. Dessutom kommer det punktvisa trycket både på rullar, lagerbana och axel att bli högre om det är färre rullar som ligger mot axeln. Om dina gamla rullar är mindre än 3,99 mm (original 4 mm) bör du byta dem – eller leta fram fler begagnade med samma undermått och fylla upp lagret med.

När det gäller blockhalvorna så brukar det fungera utmärkt att blanda från olika motorer. Jag har gjort flera gånger och har hört att många andra har samma erfarenhet. Sachsfabriken verkar ha haft bra precision på verktygen under tillverkningen. Trots detta så parade man ändå ihop blockhalvorna under tillverkningen med två (lika) nummer på var sida om delningsplanet. Tysk noggrannhet.

Jim Lundberg

Sachs blockhalvor är parade vid tillverkningen. På detta block sitter den en 5:a på var sida om delningsplanet mellan halvorna som visar att de hör ihop.
Rullarna i en Sachsmotor har en väldigt lång livslängd och behöver egentligen bara bytas om de har rostat eller skadats av främmande föremål som kommit in i lagret.
Rulla till toppen