Vilken olja till Norton Commando?

Från: Hej. Jag har en Norton Commando från 1971. Går det använda Biltemas motorolja art.nr. 36-9132 som verkar vara för bilar?

Mvh Bengt Bäckström

Svar: Jag kan inte se något problem med att använda den oljan i en luftkyld motor från den perioden. Att det är en multigradeolja är bara bra då en rak (singlegrade) olja med viskositeten SAE 50 är rätt trögflytande i kallt tillstånd, vilket ger fördröjd smörjning vid start och samtidigt onödigt stor belastning på oljepumpsdrivningen.

Jag testade Biltemas olja med samma namn som den du uppger för ett par år sedan som då inte var särskilt tunnflytande i kallt tillstånd vilket var lite märkligt. En multigradeolja olja med viskositeten SAE 20W-50 ska vara lika lättflytande i kallt tillstånd som en singlegradeolja med viskositeten SAE 20. Den olja jag testade var nästan lika trögflytande i kallt tillstånd som en singlegrade SAE 50. Men – den oljan hade ett annat artikelnummer (36-9020) och finns inte kvar Biltemas sortiment.

Kort om motoroljor:

Oljor blir mer tunnflytande ju varmare de blir. I idealfallet skulle en olja ha samma viskositet oavsett temperatur, men så är det tyvärr inte. Är den lagom tjock i kallt tillstånd kan den bli alldeles för ”vattnig” när motorn är varmkörd. Skulle den istället vara lagom tjock i varmt tillstånd kan den vara alldeles för tjock när den är kall.

Förr i tiden, innan multigradeoljorna fanns, så startade man upp man ofta tävlingsmotorer med en tunn olja som snabbt tog sig till smörjställena och när motorn var varmkörd bytte man kvickt till en tjockare olja precis innan starten gick. Detta för att de högpresterande motorerna krävde en olja som var tillräckligt tjock under tävlingen, men som var för tjock för en kallstart.

En multigradeolja anger två viskositeter: det första talet är kallviskositeten och det sista är varmviskositeten. Tar vi exemplet med en SAE 20W-50 så har den samma viskositet som en kall SAE 20 när denna är kall. När den värms upp har den istället samma viskositet som en varm SAE 50. Enkelt uttryckt:  viskositeten hos en multigradeolja ändras inte lika mycket med temperaturen som den gör med en singlegradeolja. Därför kan man göra multigradeoljan tunnare i kallt tillstånd utan att den blir för tunn när den är driftsvarm.

Jim Lundberg

En multigradeolja har två beteckningar på viskositeten (hur tjock oljan är): ”20” står för kallviskositeten och ”50” för varmviskositeten. ”W” står för vinter (winter).
Rulla till toppen