Importera reservdelsbil

Fråga: Hej. Jag undrar om det är möjligt att importera en oregistrerad bil, årsmodell 1960, från Danmark och ha den som reservdelsbil? Eller kommer den klassas som avfall och bli beslagtagen av tullen?

Jan

Svar: Eftersom bilen är oregistrerad och inte kommer att registreras i Sverige är det såvitt jag förstått EU-direktivet Regulation (EC) No 1013/2006 som gäller i det här fallet.

Jag har pratat med experter på Naturvårdsverket som säger att en reservdelsbil kanske kan klassas som avfall, kanske inte. Det är helt enkelt svårt att avgöra utan att ha sett bilen i fråga. På Naturvårdsverkets hemsida kan man bland annat läsa:

Sett ur såväl kultur- och motorhistorisk som miljösynpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls.

För att möjliggöra bevarande av och handel med sådant fordon kan de inte bedömas utifrån samma kriterier gällande till exempel skick och funktion, som annars gäller för begagnade fordon för att avgöra om de ska betraktas som avfall. Utifrån ett miljö- och avfallsrättligt perspektiv kan dock även fordon som uppfyller kriterier för att ses som historiska eller som samlarfordon under vissa omständigheter vara att betrakta som avfall. 

Det är som sagt svårt att ge ett rakt svar på din fråga och mitt bästa råd är att vara väl förberedd och ordentligt påläst innan du åker och hämtar bilen.

Robert Gustavsson

Länkar:

Regulation (EC) No 1013/2006

Correspondent Guideline 9

Naturvårdsverket gränsöverskridande transport av begagnade varor

Tullverket varor med exportrestriktioner

Rulla till toppen