Imperial 1971

Imperial: koppla tändspole

Fråga: Tjena, jag har en Imperial från 1971 med 440, motorn går otroligt fint FÖRUTOM när det regnar och är allmänt fuktigt ute, bluddrar och går ojämnt, känns som ett tändnings problem men har kikat lite på tändsystemet och allt ser tät ut. Dock har jag lagt märke till att kondensatorn => jord sitter kopplad på plus polen på tändspolen, kanske lite långsökt men kan det vara problemet, har för mig att den ska sitta på minus tillsammans med kabeln in i fördelaren. Men som sagt så går motorn jättebra som det är nu när det är torrt ut.

Rune

Svar: Jag tror att du är på rätt spår. Oavsett om bilen är plus- eller minusjordad kopplas en tändspole på följande sätt: plus (kan var märkt som +/15/SW) går till tändningslåset. Minus (kan vara märkt -/1/CB) går till brytarkontakterna och dit kopplas även kondensatorn.

SW uttyds som switch (tändningslås) och CB som contact breaker (brytarkontakter). Dessa förkortningar används bland annat på Lucas tändspolar. På andra tändspolar är det betydligt vanligare att de har beteckningarna +/- eller 15/1.

Min gissning är att någon tidigare ägare kopplat fel och jag råder dig att se över hela tändsystemet. Det kan ju vara felkopplat och/eller felinställt på fler ställen. Fortsätter bilen att gå illa/vara svårtstartad när det är regnigt och fuktigt ute kan det vara dags att byta tändspole.

Lycka till

Robert Gustavsson

Länkar till artiklar med liknande innehåll

Koppla in kondensator

Läsa kopplingsschema

Delförstoring av kopplingsschema till Imperial 1971
Delförstoring av kopplingsschema till Imperial 1971
Principskiss över inkoppling av tändsystem
Principskiss över inkoppling av tändsystem
Rulla till toppen