VW produktion

VW: Startmotorbussning

Fråga: Min VW från 1960 är trögstartad, särskilt när den är varm. När den startat går den bra. Bytte tänddelar för ett par år sen. Trodde det var ett svagt 6 voltsbatteri. Men fick ett tips att jag borde byta startmotorbussning. Varför och hur gör man?
Leif

Svar: Att en bil är trög att starta när den är varm kan bero på många saker. Jag förutsätter att du även kollat att du har rätt ventilspel, att tändningen är inställd, att du har rätt typ av tändstift, att tänddelar inklusive tändspole är okej och så vidare.

Ett sätt att ringa in eller utesluta startmotorn är att rulla igång bilen. Hoppar motorn igång lätt sitter felet troligen i startmotorn, men kan även vara dåligt batteri, dålig kontakt i kabeln mellan batteri och startmotor. Om bilen är lika svårstartad när du rullar igång den sitter felet troligen inte i startmotorn.

Byta startmotorbussning

Men nu till frågan om starmotorbussningen. Den sitter i växellådan och styr, mycket enkelt förklarat, startmotordrevet mot startkransen på svänghjulet. Om bussningen är sliten kommer drevet inte dikt an mot kransen, bilen blir svårtstartad och startmotorn slits ut i förtid.

Att byta bussningen är inte speciellt svårt. Det finns specialverktyg som du kan köpa men det brukar gå lika bra med en gängtapp, M12 enligt mitt rostiga minne – rätta mig gärna om jag har fel. Gänga in tappen i bussningen och ofta kommer den ut självmant. Sedan knackar du försiktigt i en ny bussning.

Lycka till

Robert Gustavsson

Länk till liknande artiklar:

Svårstartad VW

Rulla till toppen