Vespa Touring som stannar när man tänder lyset

Vespa 125 cc. Här ser man att det sitter tre spolar i tändsystemet. De två med synlig lindning är belysningsspolar och den svarta är tändspolen. Spolarna sitter dock så nära varandra att de kan påverka varandras funktion.

Fråga: Hej, jag kör en Vespa Touring från 1958, jag upptäckte att när jag har belysningen på och stannar vid rött ljus dör motorn, och startar inte utan att jag stänger av lyset. Det är ju olika spolar som driver ljus och tändning. Kan det vara glappkontakt vid tändplattan, eller kan man tänka sig något annat problem?

Kjell Blomberg

Svar: Den förmodligen vanligaste anledningen till att en motor med svänghjulsmagnet misständer med påslaget lyse är att något som kallas abriss, eller fältbrytningsavstånd, står fel. Tändeffekten i en svänghjulsmagnet går hela tiden upp och ner och det gäller därför att ”passa på” och släppa loss gnistan när effekten ligger på topp. Detta sker när två av svänghjulets magneter precis har lämnat tändspolens två polskor och man mäter avståndet mellan dessa precis när brytarna öppnar = då gnistan kommer.

På skissen nedan ser man hur det kan se ut på ett snarlikt tändsystem (Sachs). Här ser man att ena magneten (röd) har passerat spolens ena polsko (grön). Här rekommenderas ett abrissavstånd på 10 till 12 mm, men jag har tyvärr inga uppgifter om abriss på Vespa Touring.

Det sitter visserligen separata spolar innanför svänghjulet, men då dessa sitter så nära varandra fysiskt är det ofrånkomligt att de kommer att påverka varandra. Men om abriss ligger inom gränsvärdena så ska inte belysningsspolarna påverka tändspolen så mycket att det märks.

Abriss justeras med brytaravståndet och här är förhållandet det omvända: ökar man brytaravståndet så minskar abriss och tvärtom. Tändsystemet är konstruerat så att abriss ska hamna rätt när man ställt int korrekt brytaravstånd – vanligtvis 0,40 mm. Det man kan testa är att justera brytarna till detta mått och sedan kan man öka eller minska avståndet med en tiondel (0,10 mm) uppåt eller nedåt om problemet inte försvinner.

Skulle det visa sig att man inte får till rätt abriss (=maximal gnista) inom 0,30 – 0,50 mm beror det troligtvis på att brytarna är utslitna och bör bytas.

Jim Lundberg

Abrissavståndet (inringat) mäter man mellan svänghjulets ena magnetpol (röd) och tändspolens ena polsko (grön) och precis i det ögonblick när brytarna ska till att öppna. Abriss justeras med brytaravståndet genom att vrida på kontakten ”U” och sedan låsa den i läge med muttern ”K” (Sachs).

Mer läsning om Vespa

Olja till Vespa från 1961

Varför gick det hål i kolven på vespan?

Kopplingsproblem på Vespa från 1960

Löda ljusomkopplare på Vespa Elit från 1953?

Rulla till toppen