paragraf

Registrera utan papper

Fråga: Min bror köpte en Husqvarna motorcykel, en ”Rödqvarna”, på en gårdsauktion för drygt 50 år sedan. Motorcykeln har sedan stått på logen hemma. Det finns inget köpekvitto, sådant förekom ej på gårdsauktioner på den tiden. Vid registrering vad händer då? Oklart om det finns några anhöriga kvar i livet.

Arne

Svar: Hej Arne. Kul att du tar tag i objektet och tänker få den i trafik igen. Du nämner inget om registreringsnummer och då antar jag att sådant saknas. Jag pratade med sakkunniga på Transportstyrelsen som förklarar följande:

Om du har ett historiskt fordon som befunnit sig i Sverige de senaste 20 åren och det inte finns några registreringshandlingar kvar, ska du i första hand vända dig till Riksarkivet för att undersöka om där finns en möjlighet att få ut en kopia.

Detta gäller om du har ett registreringsnummer.

Om du inte kan få fram registreringshandlingar kan du vända dig till Motorhistoriska riksförbundet (MHRF) och ansöka om ett ursprungsintyg. Om MHRF kan utfärda ett sådant kan du använda det vid ansökan om Ursprungskontroll förutsatt att intyget inte är äldre än ett år.

Om kvitto saknas

När det gäller köpekvitto – om kvitto saknas behöver du som sökande bifoga en redogörelse för när, var och hur du har fått fordonet i din ägo.

Efter en godkänd Ursprungskontroll och därefter en godkänd registreringsbesiktning kan fordonet registreras i vägtrafikregistret.

Så långt Transportstyrelsen – i mina öron låter detta definitivt genomförbart. Mitt råd är att du först kollar med Riksarkivet – i en del fall kan de få fram handlingar genom ramnumret. Se länken nedan.

Lycka till

Robert Gustavsson

Länkar: Vilka arkiv kan man söka via ramnummer?

Rulla till toppen