Etanol vs gummi – Dag 2

Då har vi kommit till andra dagen i vårt lilla experiment då vi kollar vad som händer med gummidetaljer som fått ligga i E85 respektive E5. Redan nu så har det hänt saker i burken med E5 (95 oktan). O-ringen av nitril (NBR) har ökat sin diameter med cirka 5 mm (38 mm), den kvadratiska biten av en cykelslang har ökat från 21 x 21 mm till 25 x 25 mm och bensinslangen har ökat med cirka 2 mm (13 mm) i diameter.

När det gäller bensinslangen består den av två koncentriska slangar med textilarmering mellan dem och det är svårt att avgöra om det är den inre slangen eller höljet som har svällt – om nu dessa är av olika sorters gummi.

På andra planhalvan – burken med E85 – är det än så länge odramatiskt. O-ringen har ökat sin diameter med cirka 1 mm medan cykel- och bensinslangen är helt opåverkade.

Mått inom parentes är ursprungsmåttet.

Spännande fortsättning i morgon!

Länk till dag 3

Rulla till toppen