Hur kör du egentligen? Vi har ett resultat!

Vår enkät om hur man sitter med fötterna på en moped med pedaler är avslutad och nu har vi fått ett resultat. Frågan löd: Vilken fot håller man längst fram?

Så här har ni svarat:

Vänster fot främst: 61,4 procent

Höger fot främst: 38,6 procent

Nu vet du!

Vi drar vinnare – en ur varje läger – inom kort!

Hur kör du egentligen? Vi har ett resultat!
De som kör med vänster fot främst är i majoritet. Vilket är bäst? Troligtvis ingen skillnad.
Rulla till toppen