Vilken kulör på Volvo 244?

Fråga:

Jag undrar vad färgen heter på den blåa Volvo 244 som ni nämner i reportaget om den nya E10 bensinen.

Svar:

Det något oromantiska namnet på kulören är mörkblå och har färgkod 96. Ibland kallas den även för kungsblå och på engelska är benämningen pacific blue eller dark blue. Kulören var en riktig långkörare och fanns mellan åren 1967 och 1989.

Robert Gustavsson

Scroll to Top