Ställa tändningen på en NV med JB-motor med svänghjul utan titthål

Fråga: Ställa tändningen på en NV med JB-motor med svänghjul utan titthål.

Larsson

 

Svar: Jag förutsätter att du har den tidiga JB-motorn med det franska Novi-systemet. Dessa svänghjul har inga hål där man kan komma åt att titta och justera utan man har istället ett nav där svänghjulet bara sitter fast med en mutter och fixeras med fyra styrtappar.

Men precis som med ett vanligt tändsystem så sitter brytarnocken i navet på Novi-systemet. Skillnaden är att man ställer både tändning och brytaravstånd med avtaget svänghjul. Vi har haft frågan uppe nyligen och nu har det visat sig att vissa JB-motorer kan ha kilspår i axel och nav medan andra saknar kilspår.

Vi börjar med de motorer som saknar kilspår. Först ställer man brytaravståndet som ska vara 0,40 mm. Det gör man genom att vrida runt vevaxeln så att nocken på navet öppnar brytarna maximalt. Sen kollar man avståndet mellan kontakterna med ett bladmått och justerar vid behov genom att vrida på den gängade kontakten.

Gnistan ska komma när kolven står 4,5 mm före övre dödläget på JB-motorn. För att ställa tändningen måste man lossa navet från vevaxeln så att navet går att vrida på axeln. Nu drar man runt vevaxeln i rotationsriktningen tills kolven står 4,5 mm före övre dödläget. Sen vrider man på enbart navet (utan att dra med vevaxeln) tills brytarna precis ska till att öppna = tändläget.

Nu tar man en plasthammare och knackar fast navet på vevaxeln i denna position. Dra gärna runt motorn ett varv och kolla så att tändningen hamnade rätt. Ser allting bra ut är det bara att trä på svänghjulet och dra fast muttern.

Om nu motorn har ett kilspår så kan man inte ändra förtändningen genom att ändra på navets position. Tändplattan på Novi-systemen är dessutom fast så där kan man inte heller göra justeringar. Då får man göra det man kan – alltså endast justera brytaravståndet och kolla om förtändningen hamnar rätt. Brytaravståndet påverkar ju även förtändningen (ökat brytaravstånd ger större förtändning och omvänt) och på vissa motorer så ställer man förtändningen med brytaravståndet.

Alltså – om brytarna får rekommenderat avstånd ska förtändningen i och med detta hamna rätt. Detta förutsätter att brytarna är i gott skick och man kan ibland behöva medla några tiondelar med brytaravståndet för att förtändningen ska bli den rätta.

Avslutningsvis så är det även så att man inte alls behöver använda en krysskil även om det finns kilspår. Kilens uppgift är att positioneringen av svänghjulet på vevaxeln ska bli rätt utan att man ska behöva mäta sig fram. Det som håller svänghjulet på plats under drift är konan på vevaxeln – inte kilen.

Jim Lundberg

 

Ställa tändningen på en NV med JB-motor med svänghjul utan titthål
De ingående delar an i Novi tändsystem. Svänghjulet går att lyfta bort från navet när centrummuttern har lossats. Sedan kan man ställa tändning och brytaravstånd utan svänghjulet monterat då brytarnocken sitter i navet.
Ställa tändningen på en NV med JB-motor med svänghjul utan titthål
Vissa JB-motorer med Novisystem har kilspår som den på bilden, medan andra saknar kilspår. Sen kan ju någon ha gjort spåret i efterhand i ett försök att hålla kvar ett svänghjul som vill lossna.
Scroll to Top